Suomalaiset kirjatnuoliYhteiskuntanuoliKasvatus. Opetus. KasvatustiedenuoliYliopistot. Korkeakoulutnuoli

Yrityshautomokokemuksen vaikutukset tradenomiopiskelijan yrittäjäuran syntyyn ja kehittymiseen. Yrityshautomotoiminta liiketalou

PAINOS LOPPU
kirjakuva
Hinta Hinta: 92,44 €
Kirjailija(t) Ylikerälä Juhani
ISBN 9789517919104
Kustantaja Helsingin kauppakorkeakoulu
Kieli fin
Sivumäärä 297
Julkaisuvuosi 2005
Koodi
Nettikaupassa Painos loppu
Linnankadulla Painos loppu
Länsikeskuksessa Painos loppu
Hämeenkadulla Painos loppu

KTL Juhani Ylikerälän yrittäjyyden ja pienyritysten johtamisen alaan kuuluva väitöskirja ”Yrityshautomokokemuksen vaikutukset tradenomiopiskelijan yrittäjäuran syntyyn ja kehittymiseen. Yrityshautomotoiminta liiketalouden alan ammattikorkeakoulun yrittäjäkoulutuksessa” tarkastettiin Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) tiistaina 26.4.2005. Vastaväittäjinä toimivat professori, KTT Iiris Aaltio (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja VTT Simo Saurio (CI City Image Oy) ja kustoksena professori Arto Lahti. Juhani Ylikerälä tarkastelee tutkimuksessaan yrityshautomotoimintaa yrittäjäkoulutuksen menetelmänä. Yrityshautomo toimii yrittämisen laukaisevana, yrittämiskokeilun mahdollistavana sekä kokemusta ja rohkeutta antavana tekijänä yrittämistä suunnittelevalle opiskelijalle. Koulun yhteydessä toimiva yrityshautomo antaa suhteellisen turvallisen mahdollisuuden oman yrittäjäosaamisen ja -halukkuuden realistiseen kokeiluun: se on potentiaalisen tulevan yrittäjän työharjoittelupaikka. Kiinnostuksen yrittämiseen täytyy kuitenkin syntyä jo ennen hautomokokeilua. Koulun pitäisi herättää tämä kiinnostus ja saada siten entistä useammat opiskelijat mukaan hautomotoimintaan. Yrittämistä uravaihtoehtona olisi tuotava näkyvämmin esiin, ja yrityshautomon tulisi toimia integroituna osana koulun muuta yrittäjäkoulutusta. Tutkimuksessa hahmoteltu uusi yrittämisen opetusohjelmamalli tarjoaa esimerkkiratkaisun koulutuksen toteutukseen. Hautomoyrittäjille yrittäminen ei ole ainoa ja ehdoton vaihtoehto, vaan se kilpailee hyvän palkkatyön kanssa. Hautomoyrittäminen on edistänyt urakehitystä myös toisen palveluksessa: eteneminen uralla on nopeampaa kuin ilman hautomokokemusta. Pysyvämpää ja menestyvämpää yrittämistä näyttää syntyvän vasta toisen tai useamman liikeidean avulla. Tutkimuksen mukaan olisikin tärkeää saada aloittelevat yrittäjät miettimään uusia liikeideoita ja muodostamaan ns. ideapolku. Vaikka hautomosta ei välittömästi jatkettaisi yrittäjänä, voidaan yrittäjäksi ryhtyä myöhemmin, kun hyvä idea löytyy. Tässä mielessä hautomon vaikutukset voivat ilmetä vasta myöhemmin: uskalletaan helpommin ryhtyä yrittämään uudelleen, kun omat kyvyt on havaittu ja koettu riittäviksi. Väitöksessä tarkastellaan yrityshautomon käyttöä yrittäjäkoulutuksen menetelmänä ammattikorkeakoulu-, erityisesti liiketalouden alan ammattikorkeakouluympäristössä. Empiirisen aineiston muodostavat Helsingin Liiketalouden ammattikorkeakoulun yrityshautomotoimintaan osallistuneet tradenomiopiskelijat. Tutkimuksen teoriaperusta rakentuu yrittäjyyskoulutusta, -koulutuskokeiluja ja yrityshautomotoimintaa koskevalle tutkimukselle. Metodologisesti työ on case-tutkimus.

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.32
Turun Kansallinen Kirjakauppa