Suomalaiset kirjatnuoliYhteiskuntanuoliTaloustiede. KansantaloustiedenuoliKansainvälinen talous. MaailmankauppanuoliKansainväliset talousjärjestötnuoli

Euroopan Unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan

PAINOS LOPPU
kirjakuva
Hinta Hinta: 48,56 €
Kirjailija(t) Wacker Jani
ISBN 9789514478857
Kustantaja Tampere University Press. TUP
Kieli fin
Sivumäärä 260
Julkaisuvuosi 2009
Koodi
Nettikaupassa Painos loppu
Linnankadulla Painos loppu
Länsikeskuksessa Painos loppu
Hämeenkadulla Painos loppu

Olennaisena osana Euroopan unionin kokonaisuutta on sen talous- ja rahaliitto (Economic and Monetary Union, EMU). Suomi on ollut mukana talous- ja rahaliiton yhteisvaluuttavaiheessa eli kolmannessa vaiheessa sen alkamisesta asti. Tutkimuksessa tarkastellaan oikeudellisesta näkökulmasta Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutuksia suhteessa Suomen valtiontaloudelliseen päätösvaltaan eli finanssivaltaan. Tutkimuksessa selvitetään niitä unionin talous- ja rahaliiton jäsenyydestä aiheutuvia oikeudellisia vaikutuksia ja reunaehtoja, jotka kohdistuvat Suomen julkista talousarviotaloutta koskevaan päätösvaltaan sekä samalla Suomen taloudelliseen täysivaltaisuuteen.

Talous- ja rahaliiton toiminta voidaan jakaa finanssipolitiikkaan ja rahapolitiikkaan. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan näistä osa-alueista nimenomaan finanssipolitiikkaa, jolla tarkoitetaan julkisen talouden tuloja ja menoja koskevia ratkaisuja. Talous- ja rahaliitossa finanssipolitiikkaa ohjataan poliittisen ohjauksen lisäksi oikeudellisesti sitovan sääntelyn avulla. Keskeisen perustan finanssipolitiikan oikeudelliselle ohjaukselle muodostavat EU:n perussopimusten määräykset sekä niitä tarkentavat niin sanotun vakaus- ja kasvusopimuksen normit. EMU:n kolmannen vaiheen valtioihin kohdistuu erityinen budjettikuri, jossa julkisen talouden alijäämän ja julkisen velan sallituille enimmäismäärille on asetettu tietyt viitearvot. Jäsenvaltioiden julkisten talouksien tasapainoisuus on EMU:ssa erityisen valvontamenettelyn kohteena ja liialliset julkisen talouden alijäämät voivat johtaa sanktioiden määräämiseen.

Euroopan unionin ja EMU:n jäsenyyden oikeudelliset vaikutukset ovat samalla EU-oikeudellisten oikeussäännösten vaikutuksia. Tutkimuksessa on esitetty oikeussäännösten vaikutusten kahtiajaon teoria, jossa vaikutukset jaetaan normatiivis-teoreettisiin ja tosiasiallisiin vaikutuksiin. Oikeussäännösten normatiivis-teoreettiset vaikutukset määrittyvät oikeusnormien perusteella, kun taas tosiasiallisissa vaikutuksissa on kyse henkilöiden tosiasiallisen käyttäytymisen ja toiminnan perusteella ilmenevistä vaikutuksista.

Talous- ja rahaliiton vakaussääntely rajoittaa oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna selvästi Suomen kansallisen finanssipolitiikan harjoittamisen mahdollisuuksia. Budjettikurinormit kaventavat erityisesti mahdollisuuksia julkisyhteisöjen velanottoon. EMU:n lisäksi Suomen valtiontaloudellista päätösvaltaa rajoittavat myös muut unionijäsenyyden velvoitteet, kuten esimerkiksi velvoite suorittaa unionille vuotuiset jäsenvaltion maksuosuudet. Euroopan unionin ja sen talous- ja rahaliiton jäsenyyden aiheuttamasta kansallisen finanssivallan kaventumisesta huolimatta jäsenyys on myös tietyssä mielessä laajentanut valtiontaloudellisen päätösvallan alaa, sillä unionin ja EMU:n jäsenenä Suomella on aikaisempaa laajempi oikeus osallistua ylikansallisen tason talousasioita koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon.

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Ajaston Kalenterikuvasto
Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.45
Turun Kansallinen Kirjakauppa