Suomalaiset kirjatnuoliYhteiskuntanuoliKasvatus. Opetus. KasvatustiedenuoliYliopistot. Korkeakoulutnuoli

Työyhteisön kehittäminen ja tärkeimmät muutosvälineet. Tapaustutkimus Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun eli Helian he


kirjakuva
Hinta Hinta: 35,89 €
Kirjailija(t) Tiusanen Olavi
ISBN 9789514464720
Kustantaja Tampere University Press. TUP
Kieli fin
Sivumäärä 195
Julkaisuvuosi 2005
Koodi
Nettikaupassa Saatavuus varmistettava
Linnankadulla Saatavuus varmistettava
Länsikeskuksessa Saatavuus varmistettava
Hämeenkadulla Saatavuus varmistettava

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, millaisia käsityksiä henkilöstöllä ja Helian johdolla oli toiminnan kehittämisestä ja mitä ongelmia johto koki toiminnassa. Lisäksi tehtävänä oli tutkia, mitä toiminnan muutosvälineitä pidettiin ammattikorkeakoulussa tärkeimpinä strategia-, toiminta- ja toimijatasolla. Tutkimusmenetlminä käytettiin kyselytutkimusta, haastteluja ja toimintatutkimusta Tutkimusongelmat ja tulokset 1. Helian henkilöstö korosti ilmapiiriä ja vuorovaikutusta. Näitä ulottuvuuksia vastaajat pitävät toiminnan lähtökohtina. Kun ilmapiiri on kunnossa, voidaan paremmin huolehtia opetuksen laadusta, sopia sitouttavammin tavoitteet ja koordinoida selkeämmin tiimien toimintaa. Tähän tulee liittää olennaisena toimintona hyvä tiedon kulku, jotta kaikilla on mahdollisuus tietää, mihin ollaan menossa ja miksi. Helian johto uskoi, että kun strategiasuunnitelma, Helian tiimiperusteinen organisaatiorakenne, johdon työnjako ja vastuiden määrittely, johtamisperiaatteet, toiminnan arvojen kuvaus ja tiimisopimus toteutetaan käytännössä, Heliasta kehittyy hyvälaatuinen ammattikorkeakoulu. 2. Johto löysi 23 kolme toimintaa haittaavaa ongelmaa, jotka olivat osittain päällekkäisiä. Johtotiimi toi esille kolme olennaisinta ongelmaa: kiireiset asiat vievät aikaa, organisaation vastuiden ja tehtävien epäselvyys ja päätösten toimeenpanon seurannan vaikeus. 3. a) strategiatasolla? Tärkeimmät muutosvälineet julkistettiin henkilöstölehti Tatsissa neljänä artikkelina: b) toiminnan tasolla? Muutosvälineet olivat: kokonaistoimintaa ohjaava malli, tiimipalavereita ohjaava käsikirjoitus, tiimisopimus, tiimin jäsenten motivaatio, sitoutumisaste tavoitteisiin ja vastuukartta. c) toimijan tasolla? Yksilötasolla olennaisiksi muutosvälineiksi nousivat Helian strategiasuunnitelmaan ja toimintakulttuuriin sitoutuminen, mahdollisuus vaikuttaa muutoksiin avoimella keskustelulla ja yksilön oma henkilökohtainen työmotivaatio. 4. Millainen muutosmalli soveltuu Helian toiminnan kehittämiseen? Helian toiminnan kehittämistä tukeva muutosmalli on kuvattu kolmitasoisena. Kehittäminen tapahtuu tällöin hallitusti ja samanaikaisesti kaikilla tasoilla. Kehittäminen on ns. toisen asteen muutosta eli transformaatiota. (1) Strategiamalli Strategiamallissa on ns. pysyvän osan strategiasuunnitelma, jonka muodostavat ydintarkoitus, ydinarvot, ydinstrategia ja visio. Muuttuvan eli markkinatilanteen mukaisen jousto-osan muodostavat strategiset tavoitteet ja toimintatavat, Nämä ohjaavat koko Helian toimintaa. (2) Operatiivinen malli Strategiaratkaisujen pohjalta luodaan operatiivisen toiminnan perusteet. Aluksi täsmennetään Helian toiminnalliset tavoitteet vuositasolla ja tarkennetaan organisaatiorakenteita ja toimintakulttuuria. Täsmennysten tulee vastata henkilöstön toimintakäsityksiä. Lisäksi määritetään organisaation oppimisprosessit koulutusohjelmittain ja ydinosaamiset, joiden avulla aikaansaadaan oppilaitokselle kilpailuetua ja korkealaatuista opetusta. Operatiivista toimintaa tuetaan toimivilla tietojärjestelmillä. Koulutusohjelmakohtaiset tavoitteet, toiminta- ja oppimisprosessit, niissä tarvittava ydinosaaminen sekä opettajatiimit täsmennetään vuosittain ja tarpeen mukaan. (3) Henkinen toimintakäytäntömalli Opetusohjelmien yhteensovitus tapahtuu samanaikaisesti toimintakäytäntöjen ja toimintaa ohjaavien uskomusten eli käsitysten täsmentämisen avulla. Toimintauskomuksilla tarkoitetaan ohjaavia arvoja, ja niitä ovat määräävät, pysyvät ja arvostavat uskomukset. Kysymys on Helian toimintakulttuurin kiteyttämisestä. Tällöin Helian henkisen toiminnan perusteet täsmentyvät demokraattisen dialogin avulla. Oppimisprosessit ja niistä huolehtivat tiimit määrittelevät tiimisopimukseen tiiminsä tarkoituksen, tehtävät, vastuut ja roolit. Tällöin otetaan kantaa käytettäviin johtamistyyleihin tiimi- ja toimijatasolla ja ihmisten johtamisessa otetaan huomioon päätöksentekomenettelyt, vastuut, motivaatio, ihmissuhdetaidot, reflektointi, oppimisen mittaus ja palkitseminen.

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Ajaston Kalenterikuvasto
Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.38
Turun Kansallinen Kirjakauppa