Suomalaiset kirjatnuoliYhteiskuntanuoliTaloustiede. KansantaloustiedenuoliKansainvälinen talous. MaailmankauppanuoliKehitysmaiden taloudelliset olotnuoli

The Role of Non-Governmental Organisations in the Improvement of Livelihood in Nepal Acta Universitatis Tamperensis; 868 Acta E

PAINOS LOPPU
kirjakuva
Hinta Hinta: 34,67 €
Kirjailija(t) Tek Nath Dhakal
ISBN 9789514453465
Kustantaja Tampere University Press. TUP
Kieli eng
Sivumäärä
Julkaisuvuosi 2002
Koodi
Nettikaupassa Painos loppu
Linnankadulla Painos loppu
Länsikeskuksessa Painos loppu
Hämeenkadulla Painos loppu

Useiden tutkimusten mukaan köyhyys lisääntyy kehittyvissä maissa, erityisesti Etelä-Aasiassa, jossa asuu noin 40 % koko maailman köyhistä. Erityisesti Nepalissa ongelma on polttava. Tätä ongelmaa yrittävät poistaa monet valtiot, yritykset ja kansalaisjärjestöt.

Tässä tutkimuksessa keskitytään kansalaisjärjestöjen rooliin köyhyyden poistamispyrkimyksissä. Se on ensimmäisiä tutkimuksia, joissa kysymystä analysoidaan mikrotasolla, kyläyhteisöissä. Tutkimus keskittyy erityisesti siihen, ovatko juuri kansalaisjärjestöt ja niiden toimintapolitiikat tehokkaita köyhyyden eliminoimisessa.

Tutkimuksessa oli mukana kaksi huomattavaa kansainvälistä kansalaisjärjestöä, joiden toimintaa analysoitiin Markhun ja Hekulin kylissä Nepalissa. Useiden toisiaan täydentävien kvalitatiivisten menetelmien avulla rakennettiin kokonaiskuvaa kansalaisjärjestöjen roolista kohdekylissä. Aineistoa täydennettiin kyselyn avulla. Lisäksi haastateltiin kehitysasioista vastaavia valtion virkamiehiä.

Tutkimustulokset tuottavat kansalaisjärjestöjen roolista moniaineksisen kuvan. Niiden merkitys puhtaasti taloudellisessa mielessä on marginaalinen. Sen sijaan niiden rooli tiedostamisen ja muutoksen mahdollisuuden ymmärtämisessä on huomattava. Kansalaisjärjestöt pystyvät myös toimimaan muutosagentteina. Erityisesti ne ovat onnistuneet naisten roolin muutosmahdollisuuksien osalta.

Kansalaisjärjestöjen toiminnan tulosten kestävyyttä haittaavat eräät ongelmat. Ne yrittävät tavoittaa kaiken kylätoiminnassa, mutta eivät aina osaa löytää todellisia taloudellisen kehityksen muutosmahdollisuuksia. Kansalaisjärjestöt kykenevät luomaan positiivisia asenteita säästämiseen, kehitysmahdollisuuksiin jne., mutta eivät välttämättä kykene organisoimaan kestävän kehityksen institutionaalisia edellytyksiä.

Yleisesti voidaan tutkimustulosten perusteella arvioida, että kansalaisjärjestöt ovat tehokkaimmillaan ruohonjuuritason ajattelutapojen ja asenteiden herättelyssä. Niiden oma toimintakapasiteetti kuitenkin kaipaisi huomattavaa kehittämistä.

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.42
Turun Kansallinen Kirjakauppa