Suomalaiset kirjatnuoliLuonnontieteet. Matematiikka. LääketiedenuoliLääketiede. Terveydenhoitonuoli

BIOLÄÄKEALA : ideasta innovaatioon lääkealan asema ja kehitysedellytykset Suomessa

PAINOS LOPPU
kirjakuva
Hinta Hinta: 41,33 €
Kirjailija(t) Sundqvist, Hannu
ISBN 9789519129655
Kustantaja TS-Yhtymä Oy
Kieli fin
Sivumäärä 84
Julkaisuvuosi 2006
Koodi
Nettikaupassa Painos loppu
Linnankadulla Painos loppu
Länsikeskuksessa Painos loppu
Hämeenkadulla Painos loppu

BIOLÄÄKEALA, IDEASTA INNOVAATIOON, Lääkealan asema ja kehitysedellytykset Suomessa. on ensimmäinen suomenkielinen lääkealaa ja sen nykytilaa koskeva laajempi katsaus. Kirjassa tarkastellaan Suomen lääkealan vaiheita ja kehitystä sekä pohditaan, mitkä ovat Suomen mahdollisuudet tulevaisuudessa lääkealalla ja millä toimenpiteillä Suomi voisi menestyä biolääkealalla. Kirjan ovat kirjoittaneet pitkään lääkealalla toimineet Hannu Sundqvist ja Sten-Olof Hansén. Kirjan historiallisessa katsauksessa todetaan, että Suomen lääketeollisuus saavutti jo 1970-luvulla tason, jolta tieteellisesti ja teknisesti oli kaikki mahdollisuudet kansainvälistyä ja laajentua merkittäväksi toimialaksi myös Suomen kansantalouden kannalta. Eri syistä kansainvälinen läpimurto jäi tuolloin vielä vaatimattomaksi. Samalla kuitenkin syntyi vahva pohja uudelle biolääketieteen klusterille, joka myös pyrkii kansainväliseen menestykseen. Kirjassa tuodaan myös esille julkisen rahoituksen osuus ja yliopistojen kasvaneet voimavarat, jotka antavat tulevaisuuden kehitykselle hyvän perustan.

Tekijät ovat varsin perusteellisesti pohtineet Suomen lääkealan ja sitä lähellä olevien nykyisten yritysten asemaa kilpailukentässä pohjoismaisiin ja eräisiin suuriin lääketeollisuusmaihin verrattuna. Näin on pystytty tuomaan uutta tietoa ja näkemystä biotekniikka-alasta käytävään keskusteluun ja mahdollisiin tulevaisuuden uusiin poliittisiin linjanvetoihin. Kirjan liitteissä on tiedot 149 suomalaisesta bioalan yhtiöstä sekä Nobelin palkinnoista, jotka sivuavat tärkeimpiä lääkealan keksintöjä yli 100 vuoden ajalta.

Tekijöiden yleinen johtopäätös on, että poliittisen ilmaston kehitys, sosioekonomiset muutospaineet, kansainvälisen kaupan muutokset ja muut vastaavat tekijät tulevat entistä enemmän heijastumaan strategioihin myös Suomessa. Euroopan Unioni tulee olemaan tässä asiassa pitkällä tähtäimellä ratkaiseva tekijä, vaikkakin sen rattaat jauhavat hitaasti.

Kirja on hyödyllinen bioalan yrityksien johtohenkilöille, alan sijoittajille, opiskelijoille, teknologiakeskusten ja tiedepuistojen johtohenkilöille, bioalan toimintaa suunnitteleville ja kehittäville poliitikoille sekä virkamiehille. Suomenkielisenä ja yleistajuisena se sopii myös muille asiasta kiinnostuneille.

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.13
Turun Kansallinen Kirjakauppa