Suomalaiset kirjatnuoliYhteiskuntanuoliKasvatus. Opetus. KasvatustiedenuoliYliopistot. Korkeakoulutnuoli

Yliopiston porteilla Aikuiset ja nuoret hakijat ja sisään päässeet 2000-luvun alun Suomessa Suomen kasvatustieteellinen seura tu


kirjakuva
Hinta Hinta: 48,56 €
Kirjailija(t) Rinne Risto Haltia Nina Nori Hanna, Jauhiainen Arto
ISBN 9789525401370
Kustantaja Suomen kasvatustieteellinen seura
Kieli fin
Sivumäärä 424
Julkaisuvuosi 2008
Koodi
Nettikaupassa Saatavuus varmistettava
Linnankadulla Saatavuus varmistettava
Länsikeskuksessa Saatavuus varmistettava
Hämeenkadulla Saatavuus varmistettava

YLIOPISTON PORTEILLA on tutkimus massoittuvan korkeimman koulutuksen porteilla jonottavan ja sisäänpääsystään kilpailevan joukon sosiaalisesta taustasta, elämäntilanteesta, iästä ja sukupuolesta. Se kertoo siitä, mistä lähtökohdista mihinkin yliopistokoulutuksen reitteihin pyritään ja päästään Suomessa 2000-luvun alussa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaiseen yliopistoon hakeutumista ja valikoitumista erilaisten karsintajärjestelmien kautta. Yliopiston kenttää leikataan auki tieteenaloittain, yliopistoyksiköittäin ja hakukohteittain. Hakijoita ja sisäänpäässeitten joukkoa tarkastellaan lukuisten valikoitumiseen vaikuttavien taustatekijöiden, kuten iän, sukupuolen, alueen, oman ja vanhempien sosiaaliluokan, ammatin, koulutuksen ja tulotason valossa. Keskeisenä rintamalinjana paikannetaan ”nuorten” ja ”aikuisten” yliopiston demarkaatiolinjaa. Yliopistoihin on massoittumisesta huolimatta yhä vaikeampaa päästä sisään. Sisäänpääsy on kuitenkin vaikeampaa yhtäällä, helpompaa toisaalla. Tässä tutkimuksessa piirtyvät kuvat yliopiston elitistisistä ja kansanomaisemmista koulutussaarekkeista, naisten ja miesten pelikentistä, nuorten ja aikuisten valikoitumisreiteistä. Massoittuessaan yliopistolaitos on avannut porttejaan yhä suuremmille joukoille. Yliopistolaitos on kuitenkin valikoivuudessaan, ahtaudessaan ja vuolaudessaan sisäisesti lohkoutunut. Tämä tutkimus kykenee hyödyntämään laajoja tilastollisia yhdistelmäaineistoja luoden varsin kokonaisvaltaisen kuvan suomalaisen yliopistolaitoksen kentistä ja kulkureittien pullonkauloista. Tutkimus kytkeytyy CELE:ssä (Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksessa) Turun yliopistossa rakennettuun akateemisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen leikkausta ja rajapintaa analysoivaan teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen. Tutkimusprojektissa on jo varhaisemmin tuotettu tutkimusraportti ”Avoimen yliopiston opiskelija: kokovartalokuvasta eriytyneisiin muotokuviin” (2003). Tässä tutkimusta jatketaan kohden avoimen yliopiston väylän ideologian ja todellisuuden ristiriitaisen suhteen koulutussosiologista analyysiä. Miksi avoimen yliopiston väylä ei vedä niin kuin sen on tarkoitettu ja keitä ovat ne, jotka sen kautta lunastavat tutkinnonsuoritusoikeuden?

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Ajaston Kalenterikuvasto
Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.37
Turun Kansallinen Kirjakauppa