Suomalaiset kirjatnuoliYhteiskuntanuoliKasvatus. Opetus. KasvatustiedenuoliYliopistot. Korkeakoulutnuoli

Epälineaarinen arvoketju Acta Universitatis Tamperensis; 1381

PAINOS LOPPU
kirjakuva
Hinta Hinta: 40,44 €
Kirjailija(t) Pitkäranta Ari
ISBN 9789514475887
Kustantaja Tampere University Press. TUP
Kieli fin
Sivumäärä 210
Julkaisuvuosi 2009
Koodi
Nettikaupassa Painos loppu
Linnankadulla Painos loppu
Länsikeskuksessa Painos loppu
Hämeenkadulla Painos loppu

Väitöskirjatutkimus käsittelee ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyötä klusteroituneessa taloudessa. Tutkimuksen tavoitteena pyrkiä lisäämään ymmärrystä siitä, miten teollinen järjestelmä organisoituu.

Tutkimus on ensikädessä rakentamisen markkinointilogistinen tapaustutkimus, toisekseen se on teoreettis-käsitteellinen arvoketjun analyysi. Tutkimus sisältää kolme aluetta. Ensimmäinen osa käsittelee epälineaarisen arvoketjun käsitettä. Toinen osa käsittelee, miten epälineaarinen arvoketju olisi mahdollista oppia ammattikorkeakouluympäristössä. Tutkimuksen kolmas osa käsittelee, miten epälineaarista arvoketjua voidaan johtaa ja miten tämä muuttunut ajattelutapa olisi siirrettävissä käytännöiksi.

Arvoketjun muutokseen liittyvät avaintekijät ovat moderni kommunikaatioteknologia ja lisääntyvä vuorovaikutus. Tämä tutkimus on tehnyt johtopäätöksiä arvoketjun uudistumisen tuottamasta lisäarvosta. Johtopäätökset ovat koskeneet lisääntyneen vuorovaikutuksen lisäarvoa ja edelleen vaikutuksia kommunikointiin, teollisuustalouden yhteistoimintaan ja kykyyn johtaa epälineaarisia arvoketjuja. Tutkimus tukeutuu klusteriteorian käsitteisiin ja niiden avulla rakennettuun viitekehykseen.

Innovaatiot ovat tärkeitä ammattikorkeakoulun kahden tehtävän kannalta, jotka sen pedagoginen ja tutkimus- ja kehitystehtävä (t&k). Innovaatiot voivat olla luonteeltaan pieniä muutoksia suhteessa aiempaan tai ne voivat olla isoja harppauksia ja synnyttää uuden sukupolven kohteeseensa sekä levitä monille muille alueille, tällöin käytetään käsitettä innovaatioiden diffuusio. Tutkimuksen tulkinnan mukaan merkittävin innovaatioiden syntyyn vaikuttava kehitystekijä on uudenlainen asennoituminen tietoon, sen rakentumiseen yhteisöllisesti ja näin rakentuvan tiedon synnyttämä paradigman muutos. Tutkimuksen tulkinnan mukaan innovaatioita synnyttävä tieto rakentuu eri alojen välimaastossa.

Tutkimuksen merkittävin tulos on näkökulma, jonka se tarjoaa suuren mittakaavan pientaloalueiden jälleenrakentamiseen. Puutalorakentamisen klusteri voi lainata tietoa toimintakäytännöistä myös elektroniikan ja huonekaluteollisuuden klustereilta. Tutkimus käsittelee liikkuvan ja joustavan teollisen rakentamisjärjestelmän mahdollisuuksia. Kolme tutkimuksen tarkastelemaa tapausta liittyvät tähän ajattelumalliin. Kosovon, Shenyangin ja Tsunami – katastrofialueen tapaukset on mallinnettu epälineaarisen arvoketjuajattelun mukaan. Liiketoiminnan käsitein ilmaistuna, tapaukset on mallinnettu toimitusketjujen johtamisen ajatukseen perustuen. Moderni kommunikaatiojärjestelmä ja eri alojen ja yhteisöjen lisääntyvä vuorovaikutus laajentavat mahdollisuuksia yhdistää paikallisen kulttuurin näkemykset tehokkaaseen rakentamisen logistiikkaan. Laajeneva teollinen järjestelmä tuottaa monia kehityshaasteita, mutta kaikesta huolimatta yksi merkittävimpiä taitoja on käyttää yhteistä kieltä.

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.37
Turun Kansallinen Kirjakauppa