Suomalaiset kirjatnuoliYhteiskuntanuoliKasvatus. Opetus. KasvatustiedenuoliOpetusoppinuoli

Huomisen opettajat. Luokanopettajakoulutus ammatillisen identiteetin rakentajana Acta Universitatis Tamperensis; 1016 Acta Ele

PAINOS LOPPU
kirjakuva
Hinta Hinta: 40,89 €
Kirjailija(t) Laine Tuula
ISBN 9789514460005
Kustantaja Tampere University Press. TUP
Kieli fin
Sivumäärä 275
Julkaisuvuosi 2004
Koodi
Nettikaupassa Painos loppu
Linnankadulla Painos loppu
Länsikeskuksessa Painos loppu
Hämeenkadulla Painos loppu

Opettajankoulutus on se prosessi, jossa ammatilliset tiedot ja taidot omaksutaan. Tämän tutkimuksen kohteena on Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan toimipaikassa tapahtuva luokanopettajakoulutus ja sen opiskelijat. Tutkimuksen avulla tarkastellaan opettajankoulutusta opiskelijan kokemuksen näkökulmasta.

Tutkimus on laadullinen ja ymmärtämään pyrkivä. Tutkimushenkilöinä olivat koulutuksensa vuonna 1993 aloittaneet opiskelijat (n=64. Tutkimusaineistoina ovat olleet opiskelijoiuden kirjoittamat kasvatustieteen opintoihin liittyneet esseet ja syventävään opetusharjoitteluun liittyneet portfoliot sekä 12 opiskelijan haastattelut opintojen eri vaiheissa (2-3 kertaa). Tutkimusaineistoa kerättiin neljänä vuonna.

Taustaoletuksena on, että opiskelijoilla on erilaisia käsityksiä hyvästä opettajuudesta jo opintojen alkuvaiheessa. Nämä käsitykset suuntaavat opettajaksi kehittymistä. Opiskelijat luokiteltiin viiteen eri luokkaan edustamiensa opettajuuden ideaalien perusteella: 1) didaktiset osaajat, 2) affektiivisesti oppilaskeskeiset, 3) tavoite- ja tehtäväorientoituneet, 4) ilmapiiriä korostavat ja 5) vaikuttamisorientaation omaavat opettajaopiskelijat. Opettajapersoonallisuus tulkittiin opettajuuden perustekijäksi. Opettajan ammatillinen identiteetti rakentuu dialogissa yksilön sisäisen todellisuuden ja ulkoisen todellisuuden välillä. Luokanopettajakoulutus edistää eri tavoin ammatillista kehittymistä.

Ammatillisen identiteetin kokemuksellisiksi ulottuvuuksiksi aineiston perusteella tulkittiin kokemus 1) itsestä ja omasta osaamisesta, 2) tehtävä- ja toiminta-alueesta, 3) toimintatavoista ja roolista, 4) valta-asemasta, 5) vastuusta, 6) ammatin ulkoisesta kuvasta, 7) ammatillisesta kehityshistoriasta ja 8) ammatin tulevaisuudesta. Ammatillisen identiteetin säilyttäminen muuttuvissa olosuhteissa vaatii henkistä työtä ja identiteetin rajojen vartiointia. Ammatilliseen identiteetin kehittymiseen liityneet opettajuuden ideaalit näyttävät säilyvän yksilötasolla tarkasteltuina suhteellisen muuttumattomina, ehkä hieman laajentuen alaltaan.

Tutkimus on toteuttamistavaltaan pitkäkestoinen ja edustaa toimintatutkimuksellista lähestymistapaa. Koulutusta arvioidaan sisältä päin siihen osallistuvien näkökulmasta. Tutkimus tuo esille ammatillisen identiteetin merkityksen omaa kehitystä ja opettajan toimintaa suuntaavana tekijänä sekä nostaa esille kehittämisen kohteita myös luokanopettajakoulutuksessa. Tutkimustuloksilla on merkitystä luokanopettajakoulutuksen sisältöjä ja kaksiportaiseen tutkintoon siirtymistä suunniteltaessa.

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Ajaston Kalenterikuvasto
Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.38
Turun Kansallinen Kirjakauppa