Suomalaiset kirjatnuoliTekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous kotitalous. Liiketalous. LiikennenuoliMaa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus. BiotekniikkanuoliMaanviljely. Puutarhanhoito. HyötykasvitnuoliVihannes- ja juureskasvitnuoli

Perunantuottaja vähittäis- ja tukkukaupan tavarantoimittajana


kirjakuva
Hinta Hinta: 70,22 €
Kirjailija(t) Kuorikoski Riitta
ISBN 9789517297271
Kustantaja MTT
Kieli fin
Sivumäärä 57
Julkaisuvuosi 2002
Koodi
Nettikaupassa Saatavuus varmistettava
Linnankadulla Saatavuus varmistettava
Länsikeskuksessa Saatavuus varmistettava
Hämeenkadulla Saatavuus varmistettava

MTT:n selvityksiä 24. Tutkimuksessa selvitettiin vähittäiskaupan ruokaperunaostojen jakautumista eri hankintakanavien kesken sekä vähittäis- ja tukkukaupan edustajien näkemyksiä perunantoimittajien ja kaupan välisestä tavarantoimittajasuhteesta. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat vähittäismyymälöiltä kerättyyn kyselyaineistoon (n=287) ja vähittäismyymälöiden hedelmä- ja vihannesosaston vastaavien (n=15) sekä tukkukaupan edustajien (n=3) haastatteluihin. Lomakekyselyn otokseen valittiin myymälöitä suurimmista päivittäistavarakaupan ketjuista siten, että edustettuna ovat automarket-, supermarket- ja market-myymälätyyppien myymälät. Vähittäismyymälöiden haastattelut suunnattiin super- ja automarketmyymälöihin, ja aineisto painottuu pääkaupunkiseudulle. Tukkujen haastatteluissa haastateltiin Keskon, Inex Partnersin- ja Tuko Logisticsin edustajia. Vähittäiskaupan ruokaperunaostojen hankintakanavajakaumia selvitettiin sekä pakatun perunan että irtoperunatuoteryhmän osalta. Tutkimuksessa tehdyn lomakekyselyn mukaan suurin osa pakatusta perunasta tilataan keskusliikkeiden kautta (64 %). Suoraan viljelijöiltä myymälät tilaavat pakattua perunaa 22 %, vihannestukuilta 11 % ja pakkaamoilta 3 %. Irtoperunatuoteryhmässä myymälät tilaavat eniten suoraan viljelijöiltä (55 %). Keskusliikkeiden kautta myymälät tilaavat 24 %, vihannestukkujen 12 % ja pakkaamoiden 9 %. Vähittäismyymälöiden hedelmä- ja vihannesosaston vastaavien haastatteluissa tärkeimpinä hyvän tavarantoimittajan kriteereinä mainittiin tuotteiden tasalaatuisuus, toimitusvarmuus ja palvelu. Viljelijöiden ja pienempien perunantoimittajien vahvuutena vähittäismyymälöissä on laadun ohella erityisesti hyvä palvelu keskusliikkeiden tukkuihin verrattuna. Kyselyaineiston mukaan eniten kehitettävää tavarantoimittajasuhteessa on myynninedistämiseen liittyvissä osa-alueissa. Tarve kehittää ruokaperunan menekinedistämistyötä kävi ilmi myös vähittäismyymälöiden ja tukkujen edustajien haastatteluissa. Erityisesti hedelmä- ja vihannesosaston vastaavat toivoivat myynninedistämistoimenpiteisiin perunantoimittajilta aktiivisempaa otetta. Vähittäismyymälöihin toivottiin ruokaperunasta sellaista myynninedistämismateriaalia, joka selkeästi keskittyy erilaisiin teemoihin tai tapahtumiin. Tällaisen materiaalin avulla ruokaperunatuoteryhmää voitaisiin tuoda esille kokonaisuutena. Tukkujen edustajien haastatteluissa korostettiin tavarantoimittajasuhteen tärkeimpinä tekijöinä tuotteiden tasalaatuisuutta, tasaista hintapolitiikkaa, toimitusvarmuutta sekä avointa tiedonvaihtoa tukkujen ja perunantoimittajien välillä. Tukkujen edustajat toivoivat varhaisperunakaupan osalta entistä avoimempaa tiedon vaihtoa, erityisesti kotimaisen varhaisperunakauden alkamisajankohdasta. Keskusliikkeiden tiukentuva ketjuohjaus voi joidenkin vähittäismyymälöiden edustajien mukaan johtaa ruokaperunakaupan keskittymiseen keskusliikkeiden tukuille. Ruokaperunakaupan keskittymistä hidastanee kuitenkin super- ja automarkettien halu saada perunantoimittajalta palvelua.

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Ajaston Kalenterikuvasto
Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.36
Turun Kansallinen Kirjakauppa