Suomalaiset kirjatnuoliYhteiskuntanuoliKasvatus. Opetus. KasvatustiedenuoliYliopistot. Korkeakoulutnuoli

Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot asiantuntijuuden kehittäjänä - Tieto- ja viestintätekniikan erikoistumisopintojen vaiku

PAINOS LOPPU
kirjakuva
Hinta Hinta: 39,00 €
Kirjailija(t) Kuoppamäki Ritva
ISBN 9789514473173
Kustantaja Tampere University Press. TUP
Kieli fin
Sivumäärä 183
Julkaisuvuosi 2008
Koodi
Nettikaupassa Painos loppu
Linnankadulla Painos loppu
Länsikeskuksessa Painos loppu
Hämeenkadulla Painos loppu

AMMATTIKORKEAKOULUN ERIKOISTUMISOPINTOJEN VAIKUTTAVUUS TERVEYSALALLA ODOTUKSIA LAAJA-ALAISEMPAA

Ritva Kuoppamäen väitöstutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot kehittävät sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja fysioterapeuttien asiantuntijuutta. Lisäksi tutkittiin, miten työnantajatahoa, koulutuksen kehittäjätahoa ja työntekijöiden ammattijärjestötahoa edustavat asiantuntijat näkevät ammatillisten erikoistumisopintojen tehtävän osana korkeakoulujärjestelmää. Aikaisempaa suomalaista tutkimusta aiheesta on varsin vähän.

Tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin liittyvät odotukset ovat erikoistumisopintojen sisältöä laaja-alaisempia kattaen kaikki asiantuntijan taitoprofiilin osa-alueet. Opintojen päättyessä opiskelijat arvioivat opintojen tuottaneen uutta osaamista ja valmiuksia kaikilla taitoprofiilin osa-alueilla.

Kaksi vuotta opintojen päättymisen jälkeen tehdyssä poikkileikkaustarkastelussa vaikutus urakehitykseen ilmenee horisontaalisena urakehityksenä: sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja fysioterapeutit ovat voineet käyttää työssä parantuneita kehittämisvalmiuksiaan, osallistua kehittämistehtäviin ja kouluttaa muita. Asiantuntijahaastattelujen tulokset vahvistavat näkemystä ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintojen tarpeellisuudesta koulutusjärjestelmässä.

Tutkimuksen merkittävänä johtopäätöksenä voi pitää näkemystä, että tieto- ja viestintätekniikka on haastanut terveydenhuollon asiantuntijoiden perinteisen olemassaolon tavan ja koulutukseen hakeutumisen motiivin. Terveydenhuollossa tarvitaan hoito- ja kuntoutustyön asiantuntijoita, joilla tieto- ja viestintätekniikan osaaminen on muutakin kuin teknisiä- tai medialukutaitoja. Koulutuksen tulee kehittää riittävästi asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia itsesäätelyyn, kuten kommunikointi- ja kriittisen tulkinnan taitoja.

Tutkimustulosten perusteella nousee esiin muun muassa seuraavia suosituksia: 1) lähtökohtana laadukkaiden ja vaikuttavuuteen tähtäävien erikoistumisopintojen suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan pitää tiivistä yhteistyötä alan työnantajien, ammattihenkilöiden ja ammattikorkeakoulun kesken 2) erikoistumisopintoja on luonteva keskittää sinne, missä on alan paras osaaminen 3) yhteistyömuotojen ja verkostojen kehittäminen korkeakoulujen, julkisten organisaatioiden ja yritysten kesken antaa mahdollisuuden nostaa erikoistumisopinnot entistä laadukkaammalle ja vaikuttavammalle tasolle 4) erikoistumisopinnoilla turvataan aikuisille. korkeasti koulutetuille riittävän laaja-alainen ja joustavasti uusiin haasteisiin vastaava erikoiskoulutus asiantuntijatehtäviin.

Tutkimus toteutettiin laadullisella otteella soveltaen kohderyhmän hyötyä painottavaa arvioinnin metodologiaa. Opiskelija-aineistot on kerätty pitkittäistutkimuksena vuosina 2001 - 2004 terveydenhuollon tieto- ja viestintätekniikan erikoistumisopinnoissa opiskelleilta sairaanhoitajilta, terveydenhoitajilta ja fysioterapeuteilta (n=15) opintojen alussa, opintojen lopussa ja kaksi vuotta opintojen päätyttyä. Erikostumisopintojen tehtävän tarkastelu pohjautuu asiantuntijahaastatteluihin keväällä 2005.

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.38
Turun Kansallinen Kirjakauppa