Suomalaiset kirjatnuoliYhteiskuntanuoliValtio-oppi. PolitiikkanuoliIkäryhmien asema yhteiskunnassanuoli

SUURET IKÄLUOKAT

PAINOS LOPPU
kirjakuva
Hinta Hinta: 29,43 €
Kirjailija(t) Karisto, Antti
ISBN 9789517681711
Kustantaja Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Kieli fin
Sivumäärä 365
Julkaisuvuosi 2005
Koodi A8431
Nettikaupassa Painos loppu
Linnankadulla Painos loppu
Länsikeskuksessa Painos loppu
Hämeenkadulla Painos loppu

Suurten ikäluokkien elämänkulku kohdusta hautaan!
Suurista ikäluokista puhutaan paljon, mutta niitä on tutkittu hämmästyttävän vähän, etenkin sukupolvinäkökulmasta. Tämä kirja on ensimmäinen kokonaisesitys suurista ikäluokista. Teoksessa käydään läpi suurten ikäluokkien elämäkertaa, pohditaan niiden sukupol-viominaisuuksia ja tulevaisuutta sekä väestön vanhenemisen seurauksia. Ikäluokat ovat nyt siirtymässä asteittain pois työelämästä, minkä on arveltu näkyvän muun mu-assa työvoimapulana, hoivatyön tarpeen kasvuna ja eläkemenojen lisääntymisenä. Te-oksessa pyritään vastaamaan kysymykseen ovatko nämä todellisia uhkia. Kirjoittajina ovat eturivin suomalaiset tutkijat. Näkökulma aiheeseen on monitietei-nen: sosiologian ja sosiaalipolitiikan lisäksi hyödynnetään taloustiedettä, taiteentutki-musta, historiantutkimusta ja sosiaaligerontologiaa. Kirja soveltuu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita ikäpolvista, elämänkaaresta ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Sillä on laajaa käyttöä myös oppikirjana yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kirjoittajat: Visa Heinonen, Antti Häkkinen, Sonja Iltanen, Raija Julkunen, Anneli Juntto, Jyrki Jyrkämä, Antti Karisto, Timo M. Kauppinen, Pirkko Leino-Kaukiainen, Eila Lin-nanmäki, Pekka Martikainen, Netta Mäki, Pekka Parkkinen, Semi Purhonen, Ossi Rahko-nen, J.P. Roos, Matti Sihto, Tapani Valkonen, Anni Vilkko, ja Matti Virtanen

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Ajaston Kalenterikuvasto
Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.35
Turun Kansallinen Kirjakauppa