Suomalaiset kirjatnuoliYhteiskuntanuoliKasvatus. Opetus. KasvatustiedenuoliOpetusoppinuoli

Aikuisopettajan identiteetti: Yksinäisestä sankariopettajasta tiimiytyneeseen yrittäjään? Acta Universitatis Tamperensis; 898 A

PAINOS LOPPU
kirjakuva
Hinta Hinta: 40,89 €
Kirjailija(t) Jokinen Jyrki
ISBN 9789514455186
Kustantaja Tampere University Press. TUP
Kieli fin
Sivumäärä 304
Julkaisuvuosi 2002
Koodi
Nettikaupassa Painos loppu
Linnankadulla Painos loppu
Länsikeskuksessa Painos loppu
Hämeenkadulla Painos loppu

Jyrki Jokisen väitöskirjassa on tarkasteltu aikuisopettajan identiteettiä ja sen muuttumista koulutuspoliittisen ja oppilaitosten tehtävien muutoksen kontekstissa. Kohdeorganisaatiot olivat aikuiskóulutuskeskus, aikuislukio ja kansalaisopisto. Tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen elämänkertametodi. Tutkittavina oli 20 aikuisopettajaa mainituista oppilaitosmuodoista.

Tutkimuksen teoreettisessa osassa ihmisen minä-identiteetti jaettiin alaidentiteetteihin, joiksi valittiin empiirisen aineiston perusteella persoonallinen, sosiaalinen ja ammatti-identiteetti.

Tutkimustuloksena voitiin todeta, että varsinkin aikuisopettajan ammatti-identiteetti poikkeaa selvästi eri oppilaitosmuodoissa, jonka selittäjämä on ennen kaikkea kunkin oppilaitoksen oma organisaatiokulttuuri ja historia. Koulutuspolitiikalla aikuisoppilaitosten välille luotu näennäinen kilpailutilanne erityisesti maksupalvelukoulutuksen alueella on vaikuttanut kielteisenä muutoksena aikuiskoulutuskeskusten ja kansalaisopistojen opettajien ammatti-identiteettiin. Joidenkin opettajien kohdalla voidaan puhua jo identiteettikriisistä, joka ilmenee erittäin kielteisinä reaktioina ja jaksamisongelmina. Aikuisopettajan identiteetti on näin vähitellen työn kuvan muutosten myötä myös muuttunut. Aikuislukioiden opettajien ammatti-identiteetti on vähiten muuttunut; ammatti ja työn kuva nähdään suhteellisen samanlaisena kuin ennenkin.

Persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin alueilla ei oppilaitosmuodolla ollut selittävänä tekijänä niin suurta merkitystä lukuunottamatta persoonallisen identiteetin teemaa koulutushistoria ja urapolku, joissa oli selviä eroja. Sosiaalinen identiteetti näyttäytyi samankaltaisena muiden tukimustulosten kanssa: aikuisopettaja on ihmissuhteissaan toisaalta moderni, toisaalta postmoderni.

Ostoskori


Ostoskorisi on tyhjä

Ajaston Kalenterikuvasto
Värien selitykset:
Myymälän hyllyssä.
  Hankintatuote, saatavuus saattaa olla epävarma.
 
 
  Painos loppu, myös kustantajan varastosta tai tuote ei ole tilattavissa kauttamme.
 
 

Kirjatiedustelut:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831020

Toimistotarvikkeisiin:
info@kansallinenkirjakauppa.fi
puh. 02-2831030

Ajankohtaista

Facebook
0.23
Turun Kansallinen Kirjakauppa